Menu Close

Projekt Uchwały o Strategii Chorągwi

Druhny i Druhowie,
w załączeniu przesyłamy propozycje projektu Uchwały o Strategii Chorągwi.
Jest to wynik rozmów w gronie władz chorągwi oraz uczestników lutowej i październikowych zbiórek i dyskusji strategicznych.
W praktyce jest zbudowana na podstawie zapisów Uchwały Rady Naczelnej nr 28_XL ws. strategii (jej załącznika nr 2), poszerzona o zapisy Uchwały nr 4 Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP (z 2018 r.) oraz propozycje przedyskutowane podczas wspominanych wyżej dyskusji
Uwagi do projektu – poprawki, propozycje zmian, zapisów – prosimy o zgłaszanie za pomocą formularza.
Pozwoli nam to na bieżącą pracę z dokumentem tak, aby 1.12 podczas Zjazdu Nadzwyczajnego dyskusja była uporządkowana i sprawna oraz obejmująca maksymalnie szeroki punkt widzenia strategicznych działań chorągwi.
Co do samego Zjazdu Nadzwyczajnego i proponowanej dyskusji programowej, to oprócz dyskusji nad projektem i ewentualnymi do niego poprawkami chcemy zaproponować Wam Druhny i Druhowie dyskusję w trzech grupach tematycznych, których wymarzonym efektem będzie Uchwała ws wniosków szczegółowych do Strategii Chorągwi Stołecznej. Propozycje zakresu pracy grup poniżej:
STOŁECZNY INSTRUKTOR – czyli kogo i do czego chcemy kształtować, kim chcemy być, wątki z obszaru SKUTECZNI WYCHOWAWCZO (instruktorzy rozumiejący i świadomie stosujący HSW, drużynowi stosujący HSW w każdym działaniu, świadomie stosujący instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka), z obszaru ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE (stale i odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otocznie) oraz z obszaru SPRAWNI W DZIAŁANIU (w każdym harcerskim działaniu jako instruktorzy kierujemy się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu oraz powszechnie stosujemy SPzK), wątki z obszaru praca z kadrą i integracji Uchwały nr 4 Zjazdu (a więc drużynowi przygotowani do pełnienia funkcji, wspólnie wypracowany model wsparcia kadry w tym zakresie oraz świadomość zagadnień związanych z integracją osób ze specjalnymi potrzebami)
STOŁECZNA TOŻSAMOŚĆ/PROGRAM – czyli o tym, jakie działania podejmować i na czym nam w zakresie wspólnych wartości zależy najbardziej, wątki z obszaru SKUTECZNI WYCHOWAWCZO (mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy), z obszaru ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE (służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu oraz chęć kształtowania i promowania świadomych postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych) oraz z obszaru SPRAWNI W DZIAŁANIU (budujemy wspólnotę), wątki z obszaru program, specjalności i integracja Uchwały nr 4 Zjazdu (Przygoda, Przyjaźń i Mądre Wychowanie, otworzenie środowisk na zewnątrz, integrujące harcerstwo otwarte na osoby ze specjalnymi potrzebami, które dumne jest z obecności drużyn i wspólnot Nieprzetartego Szlaku, oferta specjalności jako atrakcyjnego programu i profesjonalnej służby, odkrywającej pasję i umożliwiającej zdobywanie umiejętności zawodowych)
STOŁECZNA KOMUNIKACJA – czyli o tym, co hufce mogą chcieć od chorągwi, a chorągiew od hufców, wątki z obszaru SPRAWNI W DZIAŁANIU (budujemy wspólnotę, stosujemy SPzK powszechnie – w hufcach też oraz efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania Misji ZHP), wątki z obszaru stołeczne hufce, finanse, gospodarka i działalność gospodarcza Uchwały nr 4 Zjazdu (wspólnota hufców przejawiająca się w skutecznej i szczerej komunikacji, czego efektem jest dobry wizerunek stołecznego harcerstwa jako solidnego partnera społecznego, przejrzystość finansów, dobre gospodarowanie zasobami aby skutecznie realizować założony program)
Prosimy więc Was już dzisiaj, abyście zastanowili się w jakiej grupie chcielibyście dyskutować z nami na Zjeździe – zgłoszenia do grup pojawią się w kolejnych dniach (nie chcemy mnożyć formularzy w jednej wiadomości).
Wszelkie inne sprawy związane z projektem, sugestie zjazdowe możecie nam Druhny i Druhowie zgłaszać również mailowo – na adres rady Chorągwi Stołecznej (rada@stoleczna.zhp.pl) bądź do biura Chorągwi.
Przesyłamy ciepłe pozdrowienia, w oczekiwaniu na Wasze sugestie.
Członkowie Rady Chorągwi Stołecznej

Zjazd Strategiczny 2019

Uchwałą Rady Chorągwi Stołecznej ZHP nr 6/IV/2019 z dnia 10 września 2019 r. został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Stołecznej ZHP w sprawie przyjęcia Strategii Chorągwi, który odbędzie się 1 grudnia 2019.

W zakładce Organizacyjne znajdziecie informacje dotyczące miejsca i godzin rejestracji.

W zakładce Dokumenty są już dostępne dokumenty zjazdowe.

Debata programowa

W ramach prac nad przyjęciem strategii chorągwi, w dniu 15 listopada 2018 r. odbyła się w czasie zbiórki komendantów hufców pierwsza część debaty programowej. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, jaki model programu powinien funkcjonować w naszej chorągwi oraz jak powinna wyglądać współpraca programowa między poszczególnymi hufcami.
Szczegółowe pytania oraz spisane wnioski, a także sama idea debaty są spisane i opublikowane w zakładce „dokumenty”.

Uchwały Zjazdu

Zjazd przyjął 4 uchwały, wprowadzając do nich zmiany w trakcie dyskusji.

Uchwała nr 1 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie terminu zjazdu Chorągwi
Uchwała nr 2 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie uproszczenia i dostępności informacji o stanie finansów Chorągwi
Uchwała nr 3 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie ustanowienia kapitału żelaznego Chorągwi Stołecznej ZHP oraz określenia zasad zarządzania nim
Uchwała nr 4 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie strategii rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2018-2022

Ich ostateczna wersja jest dostępna na stronie chorągwi w zakładce „dokumenty”.

Strona Zjazdu

Zapraszamy na stronę Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP. Będą tu publikowane wszystkie materiały i dokumenty, dotyczące wydarzenia, informacje o wybranych przez hufce delegatach oraz kandydatach do władz.