Menu Close

Debata programowa

W ramach prac nad przyjęciem strategii chorągwi, w dniu 15 listopada 2018 r. odbyła się w czasie zbiórki komendantów hufców pierwsza część debaty programowej. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, jaki model programu powinien funkcjonować w naszej chorągwi oraz jak powinna wyglądać współpraca programowa między poszczególnymi hufcami.
Szczegółowe pytania oraz spisane wnioski, a także sama idea debaty są spisane i opublikowane w zakładce „dokumenty”.

Uchwały Zjazdu

Zjazd przyjął 4 uchwały, wprowadzając do nich zmiany w trakcie dyskusji.

Uchwała nr 1 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie terminu zjazdu Chorągwi
Uchwała nr 2 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie uproszczenia i dostępności informacji o stanie finansów Chorągwi
Uchwała nr 3 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie ustanowienia kapitału żelaznego Chorągwi Stołecznej ZHP oraz określenia zasad zarządzania nim
Uchwała nr 4 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie strategii rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2018-2022

Ich ostateczna wersja jest dostępna na stronie chorągwi w zakładce „dokumenty”.

hm. Krzysztof Szczepaniak – kandydat do rady chorągwi

hm. Krzysztof Szczepaniak
Hufiec Warszawa-Ochota
Jestem harcerzem od 1999. W swojej służbie instruktorskiej byłem drużynowym młodszoharcerskim (174WDH-y „Wilki”) i wędrowniczym (151WDW „A co może pójść źle?”), jak również członkiem komendy szczepu „Burza”. Od 2011 jestem członkiem komendy hufca Warszawa-Ochota, pierwotnie jako skarbnik, od 2017 jako zastępca komendantki ds pracy z kadrą. Jestem również członkiem hufcowego ZKK, posiadam stary BOKK. Do Rady kandyduję, ponieważ chciałbym aktywnie pracować nad rozwojem naszej chorągwianej wspólnoty.

hm. Małgorzata Sochacka – kandydatka do rady chorągwi

hm. Małgorzata Sochacka
Hufiec Warszawa-Wola
Harcersko od kilku lat jestem harcmistrzem, Komendantką Szczepu 197 WDHiGZ „Empireum”, członkinią Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Warszawa-Wola (w którym pełnię służbę), Komendantką Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” oraz członkinią Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Jednym słowem – zajmuję się dość sporym spektrum pracy z kadrą w ZHP. I w tym się w naszej Organizacji specjalizuję. Nieustannie sprawia mi radość prowadzenie kształcenia na każdym poziomie Organizacji, a także, co jest dla mnie niesamowitą przyjemnością i zaletą służby właśnie w zakresie pracy z kadrą, możliwość odwiedzania instruktorów i zespołów w całej Polsce, które też się tym zajmują.
Prywatnie uwielbiam koty (serio!), a w czerwcu zostałam wolontariuszką grupy Zwierzaki z Mińska Fundacji Viva! W ramach tego wolontariatu zajmuję się m.in. fundacyjnymi kotami, prowadzę dom tymczasowy, pomagam logistycznie będąc kocią taxi na linii lecznica-domy bądź lecznica-lecznica oraz przeprowadzam rozmowy adopcyjne z przyszłymi właścicielami fundacyjnych kotów. Osobiście mieszkam z czterema futrzastymi kompanami, w tym dwoma niewidomymi. Z racji tempa życia moje koty są dla mnie miłą odskocznią od wodospadu codziennych rozmów i obowiązków.
Zawodowo związałam się z branżą usług, obecnie zajmuję się budowaniem pozytywnych relacji z gośćmi w jednej z warszawskich sieci hotelarsko-rezydencyjnej. Moja praca jest w jakiś sposób również moją pasją – kolejne rozmowy, budowanie relacji i zespołu wokół pewnej idei, kształtowanie pozytywnego wizerunku – to znowu fajne dopełnienie tego, w czym chyba całkiem nieźle radzę sobie w służbie instruktorskiej.
Skąd decyzja o kandydowaniu? Z przekonania, że moje kompetencje wyniesione z pracy zespołów z obszaru pracy z kadrą mogą stać się pozytywnym dopełnieniem pracy Rady Chorągwi. Przed nami ciekawa perspektywa pracy nad Strategią ZHP na lata 2018-2025, która będzie wymagała zaangażowania szerokiego grona instruktorów, w czym moje doświadczenie może być przydatne. I zupełnie szczerze – jest to po prostu kolejne wyzwanie, którego chcę się podjąć.

phm. Paweł Pietrzak – kandydat do rady chorągwi

phm. Paweł Pietrzak
Hufiec Warszawa-Wola
Moja harcerska przygoda rozpoczęła się w 1995 r. na „harcerskim” obozie dla cywili. Rok później pojechałem już na prawdziwy obóz ze środowiskiem, z którym jestem cały czas związany. Prowadziłem w nim drużynę harcerską, tworzyłem drużynę wędrowniczą, która nie przetrwała próby czasu, a obecnie od wielu lat jestem drużynowym 197 WDS „Pogromcy Heffalumpów i Wuzzli”. Oprócz bycia drużynowym jestem członkiem Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”, chorągwianym administratorem systemu ESHD oraz sekretarzem Rady Chorągwi. Na zbliżającym się zjeździe ponownie będę kandydował do Rady Chorągwi.

hm. Witold Pietrusiewicz – kandydat do rady chorągwi

hm. Witold Pietrusiewicz
Hufiec Warszawa-Praga-Północ
Harcerskiego bakcyla połknąłem w późnym PRL-u, w liceum. Byłem komendantem Szczepu 17 WDHiGZ w hufcu Praga-Północ, szefem zespołu ds. wyboru bohatera hufca, członkiem hufcowej komisji rewizyjnej, hufcowego biura informacyjnego i komisji stopni instruktorskich, do której wróciłem przed dwoma laty – dziś jestem jej szefem. W Chorągwi Stołecznej przez dwie kadencje działałem w komisji rewizyjnej, a przez ostatnią – w radzie chorągwi. Z zawodu jestem geografem-kartografem, ukończyłem podyplomowe studia z urbanistyki. Pracuję w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie zajmuję się analizami danych o zagospodarowaniu przestrzennym i przemycam elementy metody harcerskiej, kierując małym zastępem dorosłych cywilów 😉 Uczestniczyłem w pracach nad strategią rozwoju stolicy #Warszawa2030, ale też kilku harcerskich strategii/programów rozwoju hufca i chorągwi. Kandyduję do rady chorągwi, bo ciągle mam nowe pomysły na działanie.

 

phm. Marcin Jóźwiak – kandydat do rady chorągwi

phm. Marcin Jóźwiak
Hufiec Warszawa-Praga-Południe
Mam 28 lat, jestem skarbnikiem Hufca Praga-Południe, członkiem Rady Chorągwi, do niedawna komendantem szczepu i Stanicy Kaszubskiej. Zawodowo jestem prawnikiem pracującym w kancelarii obsługującej projekty biznesowe. Z harcerskich osiągnięć dumny jestem z tworzenia (oczywiście wraz z moją hufcową komendą) wspólnoty instruktorskiej hufca, która m.in. pozwoliła na wyprostowanie jego bardzo trudnej sytuacji finansowej, a także z współtworzenia, przejęcia i przekazania Stanicy Kaszubskiej – projektu zainspirowanego ideą programową 22. Światowego Jamboree Skautowego „Simply scouting”. W minionej kadencji Rady Chorągwi zajmowałem się z jej ramienia m.in. sprawą sprzedaży nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim i kapitałem żelaznym (jestem autorem uchwały zaproponowanej przez Radę).

Przechodząc do programu – rady chorągwi są specyficzną władzą. Ich główną bolączką jest niejasna pozycja w strukturze władz chorągwi. Zgodnie ze statutem, z jednej strony decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, a z drugiej zakres wyraźnie przyznanych uprawnień jest nader skromny. Uważam, zgodnie z rekomendacją wskazaną w naszym sprawozdaniu, że kluczowe jest określenie maksymalnie kilku najważniejszych spraw którymi rada powinna się zajmować. Bardzo cenna w tym kontekście będzie dyskusja zjazdowa w związku z wyborami do rady, do której gorąco zachęcam. Sądzę, że Rada Chorągwi powinna być aktywna w szeroko rozumianym obszarze wsparcia hufców i go wspierać. Jednym z pomysłów może być przeprowadzenie analizy potrzeb hufców, wplecenie wniosków z niej płynących do pracy ze Strategią Chorągwi i troska o wspieranie hufców w obszarach, w których oczekują wsparcia.
Z rozmów zarówno w Radzie (wnioski w sprawozdaniu) jak i z instruktorami działającymi na poziomie hufców czy chorągwi jasno wynika, że następna Rada powinna położyć większy nacisk na komunikację. Rada powinna informować społeczność chorągwi o swoich działaniach i prowadzić dialog z członkami tej społeczności w sprawie ich potrzeb i oczekiwań względem Rady.