Menu Close

hm. Katarzyna Krzak

hm. Katarzyna Krzak

Hufiec Warszawa-Wola

  • Pełnomocniczka Naczelniczki ZHP do spraw HALiZ
  • Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
    • Instruktorka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej