Menu Close

hm. Adam Czetwertyński

hm. Adam Czetwertyński

Hufiec Warszawa – Praga – Południe

  • Szef Zespołu ds. ZHPpgK GK ZHP
  • Członek Kapituły Krzyża za Zasługi dla ZHP
  • Z-ca red. nacz. „Czuwaj”