Menu Close

Strona Zjazdu

Zapraszamy na stronę Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP. Będą tu publikowane wszystkie materiały i dokumenty, dotyczące wydarzenia, informacje o wybranych przez hufce delegatach oraz kandydatach do władz.