Menu Close

phm. Marcin Jóźwiak – kandydat do rady chorągwi

phm. Marcin Jóźwiak
Hufiec Warszawa-Praga-Południe
Mam 28 lat, jestem skarbnikiem Hufca Praga-Południe, członkiem Rady Chorągwi, do niedawna komendantem szczepu i Stanicy Kaszubskiej. Zawodowo jestem prawnikiem pracującym w kancelarii obsługującej projekty biznesowe. Z harcerskich osiągnięć dumny jestem z tworzenia (oczywiście wraz z moją hufcową komendą) wspólnoty instruktorskiej hufca, która m.in. pozwoliła na wyprostowanie jego bardzo trudnej sytuacji finansowej, a także z współtworzenia, przejęcia i przekazania Stanicy Kaszubskiej – projektu zainspirowanego ideą programową 22. Światowego Jamboree Skautowego „Simply scouting”. W minionej kadencji Rady Chorągwi zajmowałem się z jej ramienia m.in. sprawą sprzedaży nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim i kapitałem żelaznym (jestem autorem uchwały zaproponowanej przez Radę).

Przechodząc do programu – rady chorągwi są specyficzną władzą. Ich główną bolączką jest niejasna pozycja w strukturze władz chorągwi. Zgodnie ze statutem, z jednej strony decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi, a z drugiej zakres wyraźnie przyznanych uprawnień jest nader skromny. Uważam, zgodnie z rekomendacją wskazaną w naszym sprawozdaniu, że kluczowe jest określenie maksymalnie kilku najważniejszych spraw którymi rada powinna się zajmować. Bardzo cenna w tym kontekście będzie dyskusja zjazdowa w związku z wyborami do rady, do której gorąco zachęcam. Sądzę, że Rada Chorągwi powinna być aktywna w szeroko rozumianym obszarze wsparcia hufców i go wspierać. Jednym z pomysłów może być przeprowadzenie analizy potrzeb hufców, wplecenie wniosków z niej płynących do pracy ze Strategią Chorągwi i troska o wspieranie hufców w obszarach, w których oczekują wsparcia.
Z rozmów zarówno w Radzie (wnioski w sprawozdaniu) jak i z instruktorami działającymi na poziomie hufców czy chorągwi jasno wynika, że następna Rada powinna położyć większy nacisk na komunikację. Rada powinna informować społeczność chorągwi o swoich działaniach i prowadzić dialog z członkami tej społeczności w sprawie ich potrzeb i oczekiwań względem Rady.