Menu Close

phm. Rafał Maresch – kandydat do komisji rewizyjnej chorągwi

Phm. Rafał Maresch
Chorągiew Stołeczna
Harcerzem jestem od 1982 roku, a zobowiązanie instruktorskie złożyłem w 1995. Cały ten czas pracowałem na terenie KH Stalowa Wola, początkowo w Chorągwi Tarnobrzeskiej, a po jej likwidacji w Chorągwi Podkarpackiej.

Przez cały okres aktywności działałem w 1 SDH, później w 2 LDH, którą współtworzyłem od podstaw (specjalność lotnicza) oraz 66 WDH (wodnej) jako przyboczny następnie drużynowy, kolejno byłem drużynowym zuchowym, członkiem komisji rewizyjnej, komisji instruktorskiej (obecnie sąd harcerski), pracowałem też jako przewodniczący kręgu instruktorskiego w KH Stalowa Wola. Przeprowadziłem, jako opiekun, 3 próby przewodnikowskie.

Od 1994 posiadam patent żeglarza jachtowego, od 1996 sternika jachtowego, a od 1999 jestem jachtowym sternikiem morskim. Od roku 1997 posiadam stopień harcerza orlego.

Od 1999 do 2010 mieszkałem w UK. I stąd przerwa w życiu harcerskim. Byłem maklerem giełdy Londyńskiej oraz dealerem walutowym. Wszystko w Baclays Capital. Zarządzałem olbrzymim kapitałem w Polsce, USA oraz w Izraelu, byłem nieodzowny w inwestycjach w tej części Europy. Później założyłem swoją własna firmę deweloperską, swój własny FIZAN. Moja firma to www.ncisa.pl. Fundusz NCI Developement FIZAN, zarządzany przez Saturn TFI.
Moje poczynania są dostępne w Internecie. Jestem członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Moja firma dla harcerzy z automatu oferuje 2% rabatu przy zakupie mieszkań.

Dlaczego harcerstwo? Bo ja od tego świata już bardzo dużo wziąłem, i chce dać coś od siebie, a harcerstwo traktuję jako, oprócz hobby, działalność charytatywną na rzecz pozostawienia tego świata choć trochę lepszym, niż go zastałem.