Menu Close

Uchwały Zjazdu

Zjazd przyjął 4 uchwały, wprowadzając do nich zmiany w trakcie dyskusji.

Uchwała nr 1 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie terminu zjazdu Chorągwi
Uchwała nr 2 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie uproszczenia i dostępności informacji o stanie finansów Chorągwi
Uchwała nr 3 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie ustanowienia kapitału żelaznego Chorągwi Stołecznej ZHP oraz określenia zasad zarządzania nim
Uchwała nr 4 z dnia 23 września 2018 r. w sprawie strategii rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2018-2022

Ich ostateczna wersja jest dostępna na stronie chorągwi w zakładce „dokumenty”.