Menu Close

Kategoria: Kandydaci

phm. Robert Majewski – kandydat do komisji rewizyjnej chorągwi

phm. Robert Majewski
Hufiec Otwock
Swoją przygodę z harcerstwem rozpocząłem w 1979 roku w środowisku 194 WDHiZ a następnie w 196 WDHiZ. Równolegle działałem również w formacji KH. Od 1990 roku związany jestem z hufcem Otwock, w którym pełnię rolę Kwatermistrza oraz Szefa bazy obozowej „Cyranka”. Ponad 10 lat temu założyłem również Szczep „Nie”, który funkcjonuje do dzisiaj.
Obecnie pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej Hufca Otwock oraz Kwatermistrza Chorągwi Stołecznej ZHP.
Jestem zawodowym kierowcą, a od czerwca tego roku prowadzę własną firmę transportową.

phm. Katarzyna Murawska – kandydatka do komisji rewizyjnej chorągwi

phm. Katarzyna Murawska
Chorągiew Stołeczna
Po 10 letniej przerwie powrót w 2011 roku do szczepu 206 WDHiGZ „Wołodyjowscy”, w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Od chwili powrotu pełniłam m.in. funkcję: szefowej biura Hufca, członkini hufcowego zespołu finansowego, członkini Kapituły Hufca, drużynowej zuchowej i wędrowniczej, z-cy Komendantki Szczepu 206 WDHiGZ, Komendantki Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Ponadto stażystka, a następnie członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP. Organizator i współorganizator letniego oraz zimowego wypoczynku. Od 2018r. Instruktor Chorągwi Stołecznej ZHP. W chwili obecnej Instruktor w Inspektoracie Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia (Chorągiew Stołeczna ZHP) oraz Instruktor Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych (Główna Kwatera ZHP). Mama dwóch córek i pracownik samorządowy.

hm. Ewa Partyka – kandydatka do komisji rewizyjnej chorągwi

hm. Ewa Partyka
Hufiec Warszawa-Wola
W ZHP od 1976 roku najpierw w hufcu Praga Południe później w Hufcu Warszawa Wola.
Zawodowo księgowa – prowadzę biuro rachunkowe.
Jestem Przewodnicząca ChKSI i członkiem kapituły wędrowniczej przy szczepie 110 WDHiGZ w Hufcu Wola

przebieg służby:
Drużynowa DH, DSt – 1986-1998;
Członek Rady Hufca: 1988-1991;
Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego WATRA: 1989-1996;
Z-ca przewodniczącego KRH: 1995-1997;
Komendant szczepu: 1999-2008;
Instruktor Wydziału Księgowości GK ZHP: 2002-2005;
HKSI: sekretarz 2002-2004, z-ca 2004-2007; HZKK: członek 2006-2007, Szef 2009-2011;
Komenda Hufca: członek 2005-2007, z-ca 2007-2011, skarbnik 2011-2013;
ChZKK: członek ok 2008-2012, teraz szkoła instruktorska ILUMINACJA;
ChKSI: członek 2004-2010, sekretarz 2010-2012, wice 2011-2012, przewodnicząca 2012 do teraz.

hm. Paweł Marciniak – kandydat do komisji rewizyjnej chorągwi

hm. Paweł Marciniak
Hufiec Warszawa-Wola
Dotychczas pełnione funkcje to drużynowy, komendant szczepu, w poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP a także członek hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Sekcja Ósma” oraz członek Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” (SOKK/504/2014). Przez okres siedmiu miesięcy także Skarbnik ZHP.

Instruktorem ZHP jestem od 1994 roku. W dotychczasowej działalności harcerskiej naprawdę bardzo cenię sobie realne doświadczenie, stąd ma dla mnie znaczenie to, że byłem drużynowym, szczepowym, komendantem samodzielnych jednostek bądź zgrupowań, członkiem kadry kursów, organizatorem różnych form jak np. zlotów. Jestem praktykiem działalności harcerskiej w wielu aspektach instruktorskiej aktywności, dzięki czemu mam możliwość szerokiego spojrzenia na sytuacje jakie spotykam pełniąc aktualną funkcję na poziomie chorągwi, to naprawdę pomaga.

Ukończyłem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim a także jestem absolwentem studiów podyplomowych z finansów i rachunkowości jakie przyszło mi odbyć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat zawodowo jestem związany z biznesem w szczególności z obszarem finansów i zarządzania. Pasjonują mnie wyzwania jakie przychodzi mi realizować w tym obszarze, prowadzenie projektów, kreowanie nowych rozwiązań. Także poza pracą lubię spędzać czas aktywnie, uczyć się nowych rzeczy, doświadczać różnorodności. Moje pasje to: żeglarstwo, nie tylko śródlądowe, więc także wynikające stąd podróże i turystyka, orienteering a także taniec towarzyski oraz psychologia.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie: „Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu.”

hm. Jacek Kocerka – kandydat do komisji rewizyjnej chorągwi

hm. Jacek Kocerka
Hufiec Warszawa-Żoliborz
W ZHP od 1984 r. jako zuch, harcerz, instruktor. Od zawsze związany z 423 WDHiGZ Dąbrowa, hufiec Warszawa Żoliborz. Przez wiele lat zastępowy, potem przyboczny/drużynowy drużyny harcerskiej i starszoharcerskiej (wędrowników wtedy nie było). Po rozpoczęciu pracy zawodowej i pojawieniu się dzieci – przewodniczący kręgu instruktorskiego. Od 2009 członek, potem i obecnie wiceszef, hufcowej KSI. Później przewodniczący komisji rewizyjnej hufca, a następnie wiceprzewodniczący i później przewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi Stołecznej.

Zawodowo ekonomista, choć mam także ukończone podyplomowe studia prawnicze, związany z bankiem centralnym, w którym zajmuję się m.in. analizą związków polskiej gospodarki z zagranicą, rynkiem papierów wartościowych, choć największą część czasu zajmuje mi praca z ludźmi.

phm. Dominika Sawczuk – kandydatka do komisji rewizyjnej chorągwi

phm. Dominika Sawczuk
Hufiec Warszawa-Mokotów
W latach 1984-1990 drużynowa 42 WDH, 16.04.1986 złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie, opiekun szóstki, Zobowiązanie Instruktorskie złożyłam w 1990r, 1992 r. kurs drużynowych SI Agrikola, w 1993r uzyskałam Patent drużynowej młodszoharcerskiej, na poziomie Hufcu Mokotów im. Szarych Szeregów pełniłam funkcje: Komendantki Zespołu Kształcenia, członkini komendy Hufca, Skarbnika Hufca, 1997-1999 członkini Komisji Rewizyjnej Hufca, Udzielam się również w Fundacji „Światowe Jamboree” jako Skarbnik.

Fundacja wspiera wymianę zagraniczną dzieci i młodzieży. Organizowałam wyjazd reprezentacji Polski na 21 i 22 Światowym Jamboree Skautowym w Wielkiej Brytanii i w Szwecji. W latach 2007 i 2011 byłam członkiem kadry kontyngentu na Światowe Jamboree Skautowe w Wielkiej Brytanii i w Szwecji. członkiem IST na Światowym Jamboree Skautowym w Japonii.

Na poziomie Chorągwi Stołecznej: Członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP, Członkini Szkoły Instruktorów Iluminacja (BOKK/795/2015). 2018: członkini zespołu prowadzącego pierwszy Polish Food House na największym europejskim zlocie wędrowników w Holandii, Roverway 2018.

 

 

phm. Magdalena Świętochowska – kandydatka do komisji rewizyjnej chorągwi

phm. Magdalena Świętochowska
Hufiec Warszawa-Praga-Północ
Od marca 2015 roku jestem związana z Komisją Rewizyjną Chorągwi Stołecznej jako stażystka, do października 2015 jako sekretarz. Wcześniej byłam Komendantką Szczepu, Pełnomocnikiem ds. Haliz i członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca. Od 2010 wielokrotnie pełniłam funkcję komendantki zimowisk, biwaków zimowych, obozów stałych i obozów wędrownych. Przez ostatnie lata byłam kadrą kursów przewodnikowskich dla dorosłych, oraz kursów wychowawców i kierowników.

Prywatnie – od ponad roku jestem pracownikiem administracji Instytutu Geofizyki PAN. Wcześniej przez 8 lat byłam kierownikiem gospodarczym w państwowym gimnazjum. Od listopada zaczynam studia podyplomowe na SGGW na kierunku „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie”. Jestem mamą 14-nastolatka, którego często wyciągam w podróże po Polsce

hm. Paweł Weszpiński – kandydat do sądu harcerskiego chorągwi

hm. Paweł Weszpiński
Hufiec Warszawa-Żoliborz
Od 1980 jestem związany z hufcem Warszawa-Żoliborz. Byłem zuchem, harcerzem, wędrownikiem, drużynowym, przewodniczącym kręgu akademickiego, namiestnikiem wędrowniczym, instruktorem kształcenia i współorganizatorem kursów instruktorskich, przez dwie kadencje komendantem hufca, a następnie przewodniczącym sądu harcerskiego hufca i wiceprzewodniczącym KSI. Organizowałem Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Bumerang”, współpracowałem z miesięcznikiem „Czuwaj”. Byłem członkiem komendy chorągwi, a w mijającej kadencji – sądu harcerskiego chorągwi.

Nazwę 8 WDH/WDW „Drna”, którą prowadziłem, wziąłem od dawnej rzeki płynącej przez tę część miasta. Z zawodu geograf i kartograf, pracuję w Muzeum Warszawy, gdzie jestem kuratorem Gabinetu Planów i Map Warszawy. Członek Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz eksperckiego Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Jestem autorem publikacji, wykładów i wystaw o dawnej kartografii Warszawy oraz map do dziejów miasta.

hm. Jacek Czajka HR – kandydat do sądu harcerskiego chorągwi

hm. Jacek Czajka HR
Hufiec Warszawa-Praga-Południe

Urodzony 13.07.1960 r. w Warszawie. Do ZHP wstąpił w roku 1974. Od roku 1976 do dzisiaj (z przerwą w latach 1984-1997) instruktor Hufca Warszawa-Praga-Południe, w szczepie 288 WDHiGZ im. Kornela Makuszyńskiego. W szczepie pełnił funkcje: zastępowego (1974-1976), przybocznego (1976), drużynowego (1976-1982), kwatermistrza szczepu (1979-1983, 1998-2012).
Obecnie jest sekretarzem Kapituły Stopni Wędrowniczych (1999) i członkiem Kręgu Instruktorów Szczepu „Góra 288″( 2000).
W hufcu był: członkiem Rady Namiestnictwa Harcerskiego „Praski Ul” (1978-1980), przewodniczącym i członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych (2001-2012), przewodniczącym i członkiem Komisji Inwentaryzacyjnej (2003 – 2013) oraz członkiem Komendy Hufca (2013-2015). Obecnie jest członkiem Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy” (1997), członkiem Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego (2010), szefem Zespołu Historycznego (2013) i członkiem Komisji Rewizyjnej (2015).
W Chorągwi Stołecznej pełni funkcję członka komisji historycznej (2014) oraz członka Sądu Harcerskiego. Tę ostatnią funkcję, pełnił przez całą kadencję sądu w latach 2014-2018. Brał aktywny udział we wszystkich posiedzeniach plenarnych, w rozpatrywaniu wniosków oraz w jedynej rozprawie, jaka odbyła się w minionej kadencji.
Pasjonat historii harcerstwa, kolekcjoner plakietek, odznak oraz harcerskiej poczty i prasy. Współtwórca harcerskich wystaw historycznych. Od pięciu lat jest redaktorem naczelnym pisma instruktorów hufca „Praski Świerszcz”.

Kandydaci do władz Chorągwi

To zakładka dla tych z Was, którzy chcą wcześniej zaproponować swoją kandydaturę do władz Chorągwi.
Zapraszamy do przedstawienia się. Jeśli chcecie dodać jakąś informację o sobie, swoim doświadczeniu lub swoich pomysłach, tu jest na to miejsce 🙂