Menu Close

Dokumenty

Strategia Chorągwi
Dokumenty dotyczące strategii Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny 1 grudnia 2019 r.:
1_Strategia ZHP – uchwała Rady Naczelnej
2_Strategia ZHP – załącznik 1 do uchwały RN
3_Strategia ZHP – załącznik 2 do uchwały RN
4_Strategia ZHP – CZUWAJ
5_Uchwała Zjazdu Chorągwi nr 4 w sprawie strategii
6_Zbiórka Programu i Pracy z Kadrą luty 2019 – podsumowanie
7_Środy ze Strategią – plan
8_Środy ze Strategią – Odpowiedzialni Społecznie materiały
9_Środy ze Strategią – Odpowiedzialni Społecznie notatki
10_Środy ze Strategią – Skuteczni wychowawczo wstęp

Zjazd Strategiczny 1 grudnia 2019

  • Uchwała Rady Chorągwi Stołecznej ZHP nr 6/IV/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Stołecznej ZHP
  • Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej nr 11/2019 z dnia 28 października 2019 r. Załącznik: 1, 2 z listą Delegatów na Zjazd
  • Projekt porządku obrad
  • Projekt regulaminu

Debata programowa
Dokumenty dotyczące debaty na temat programu chorągwi:
1_Debata Programowa – idea
2_Debata Programowa – pytania
3_Debata Programowa – wnioski grup (ze zbiórki komendantów hufców 15 listopada 2018 r.)

Uchwały Zjazdu
Przyjęte przez Zjazd uchwały dostępne są na stronie chorągwi w zakładce >”Dokumenty Zjazdu Chorągwi”

Dokumenty na Zjazd Chorągwi