Menu Close

Organizacyjne

Miejsce Zjazdu:

Druga Część Zjazdu Chorągwi Stołecznej 2018 odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego znajdującego się przy ulicy Grzybowskiej 79. Wejście od bramy numer 2.

Godziny Rejestracji:

Rejestracja będzie czynna od godziny 9:15 do godziny 10:00 w tym czasie prosimy delegatów o odebranie mandatów oraz o wpisanie się na listę obecności.

 

 

Pierwsza część Zjazdu Chorągwi Stołecznej 2018 odbędzie się w Reducie Banku Polskiego znajdującej się przy ulicy Bielańskiej 10 w Warszawie.

Reduta Banku Polskiego: Historyczna siedziba Rosyjskiego Banku Państwa, a potem Banku Polskiego. Powstała w roku 1911 w miejscu zabudowań Mennicy Warszawskiej. Od 1918 roku mieściła się w nim siedziba Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, a od 1926 roku Bank Polski Spółka Akcyjna. Podczas Powstania Warszawskiego na terenie Reduty toczyły się walki z racji jej strategicznego znaczenia. W latach 90 planowano tam umieścić Muzeum Powstania Warszawskiego.

Więcej o historii tego miejsca znajdziecie tutaj.

Godziny rejestracji:

Rejestracja będzie czynna od 10:00 do 10:30. W tym czasie prosimy delegatów o odebranie mandatów oraz wpisanie się na listę obecności.